Verkstäder

Öka lönsamheten

Köp billiga bilar direkt från försäkringsbolagen.
Använd din överkapacitet för att laga bilar till en låg kostnad.
Har du ny eller oerfaren personal? Köp billiga bilar för träningsändamål och påskynda dina kollegors inlärningskurva.

Bli en köpare

Via Yallotrade.com får du möjlighet att köpa inlösta fordon från anslutna försäkringsbolag. Sajten hanterar idag c:a 20.000 fordon på årsbasis. Fordonen läggs upp på auktion där endast kontrollerade och godkända köpare får delta.
Inga anslutnings- eller årsavgifter tas ut.

Formella krav & omprövning

Sweden

Krav för att få tillgång att köpa totalskadade fordon på Yallotrade.se

Denmark

Krav for adgang til at købe totalskadede køretøjer på Yallotrade.dk

Germany

Beantragung Ihres Händlerzugangs
Yallotrade.de

USA

Requirements for access to purchase totally damaged vehicle at Yallotrade.com

Efterkontroll

Reglerna för efterkontroller skiljer sig åt mellan marknaderna. Följ länken för att se de aktuella kraven.

Efterkontroll

Inför efterkontrollen ska man frilägga strukturella ytor för inspektion. (T ex bakskärmen, och för kontroll av rambalkar fram ska hasplåt/plasten monteras bort). Dessutom ska man kunna visa:

• Kvitto på reservdelar
Kvitton på inköpta reservdelar ska vara utställda av företag (bildemontering, reservdelsåterförsäljare)
• Borttagning av logotyper
• Borttagning av logotyper och dekaler med koppling till tidigare ägare måste utföras.
• Fotodokumentation av processen
Fotodokumentation av underarbete – bild efter kapning, bild efter svetsning, bild efter rostskydd – ska utföras vid strukturskador i tröskellådor, A, B, C, D stolpar, rambalkar, takbyten.
• Utskrivna protokoll
från rikt-/mätbänk och hjulinställning.

Få reda på mer

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan förbättra era processer och därmed kundnöjdheten samt lönsamheten.