Personuppgifter & Cookies

Personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter
Länkarna nedan ger dig mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Dataskyddsansvarig
Yallotrade AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm
08-410 434 00
info@yallotrade.com

Cookies

Syfte

Syftet med denna information är att förklara hur Yallotrade AB, org. nr. 556696-7013, (”Yallotrade”) i samband med tillhandahållandet av webbplatsen under domännamnet www.yallotrade.com (”Webbplatsen”), använder cookies. Yallotrade följer de lagar och regler som finns och endast personer med särskild behörighet har tillgång till personuppgifter. Genom att fortsätta använda Webbplatsen godkänner du Yallotrades användning av cookies.

Cookies

Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies är små textfiler som innehåller data. Vid uppkoppling mot en webbplats kan cookies sparas på och senare även hämtas från din dator. En permanent cookie sparas på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras endast tillfälligt i datorns minne och försvinner när webbläsaren stängs. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner och för att minska bearbetningstiden för vissa applikationer eftersom datorn har lagrat information från tidigare besök för framtida besök. Cookies är också möjliga att använda för att följa en användares surfande.

Användning av cookies på webbplatsen

Cookies används på Webbplatsen främst för att göra Webbplatsen lättare att använda, för att spara sökningar, språkinställningar och för att hantera användarautentisering. Yallotrade kan även använda cookies för inhämtning av trafikinformation, för att följa användarens rörelsemönster och sökningar på Webbplatsen samt trafik mellan Webbplatsen och Yallotrades partners webbplatser. Informationen används för mätning av trafik och konsumentanalys samt för att förbättra funktionalitet och upplevelse på Webbplatsen.

Hindra åtkomst genom webbläsarens säkerhetsinställningar

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ofta hantera detta genom inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar, så att du inte alls tar emot cookies, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats vill placera en cookie på din dator. I datorns webbläsare kan du ofta också radera tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det dock innebära att Webbplatsen inte kan användas fullt ut.
Här hittar du information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Opera
Safari
Safari på iPhone och iPad

Tredjepartscookies

Det kan förekomma s.k. tredjepartscookies på Webbplatsen. Tredjepartscookies kommer ofta från oberoende webbanalys- och trafikmätningsleverantörer.

Föränderlighet

Yallotrade kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy vid förändrade rutiner för användning av cookies och behandling av data samt för att följa lagstadgade krav.

Kontakt och information

Om du har frågor om Yallotrades användning av cookies och hantering av personuppgifter eller denna integritetspolicy går det också bra att kontakta Yallotrades kundservice.

Våra kunder