Demontering – regelverk och process

Demontering – regelverk och process

För att bli godkänd att handla personbilar, motorcyklar, snöskotrar och/eller husvagnar/husbilar för demontering, av försäkringsbolag, via Yallotrade krävs att din verksamhet uppfyller nedanstående regelverk.

Regelverk

  1. Miljökrav -Av Länsstyrelsen vara auktoriserad bilskrotare. Intyg/Beslut på auktorisation ska skickas till Yallotrade i samband med ansökan om användarkonto. Se postadress nedan.
  2.  Kvalitetscertifierad – SBR-certifiering, ISO 9001:2000 eller ISO 14001. Intyg på detta ska skickas till Yallotrade i samband med ansökan om användarkonto. Se postadress nedan
  3. Ekonomi – Bolaget ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Bolaget ska inte ha upprepade betalnings-anmärkningar eller obetalda skatter.

Process

För att ansöka om användarkonto och få tillgång att handla personbilar, motorcyklar, snöskotrar och/eller husvagnar/husbilar för demontering av försäkringsbolag, via Yallotrade, krävs att användaravtalet godkänns.

I användaravtalet framgår att samtliga fordon du handlar för demontering måste demonteras och avregistreras med anledning Skrot eller Intyg. Det är inte tillåtet att ställa på och/eller exportera fordonet. Yallotrade kontrollerar att fordonet är avregistrerat med anledning Skrot eller Intyg 30 dagar efter att fakturan har markerats som betald.

Våra kunder, försäkringsbolagen, kan ansluta sig till Demontering Steg 1 och Steg 2.

Demontering Steg 1

Du kan som demonterare delta i de vanliga auktionerna där både verkstäder och demonterare tillåts att lägga bud på auktioner, vad vi kallar reparationsauktioner. Försäkringsbolagen sätter ett individuellt utropspris på respektive auktion.

Bilar som inte sålts på reparationsauktionen, där både verkstäder och demonterare kan delta, läggs med automatik upp på en ny auktion där enbart demonterare tillåts att delta, en demonteringsauktion. Dessa auktioner har ett enhetligt, förbestämt utropspris.

Demontering Steg 2

Förutom att bilar som inte sålts på reparationsauktion säljs på demonteringsauktion kan försäkringsbolaget sälja demonteringsfordon.

Med demonteringsfordon menas de personbilar, motorcyklar, snöskotrar och/eller husvagnar/husbilar som försäkringsbolaget löser in och som är i ett sådant skick att de inte bedöms lämpliga för reparationsauktion.

För personbilar gäller att de auktioneras på demonteringsauktion direkt, utan att först auktioneras som reparationsfordon. Auktionerna har ett enhetligt, förbestämt utropspris. De personbilar som inte säljs efter att auktionen avslutats, där det inte inkommer några bud, och där personbilen säljs av ett försäkringsbolag som är anslutet till Steg 2, kommer att fördelas demokratiskt över ett förbestämt geografiskt område. Den användare (demonterare) som tilldelas fordonet kommer att faktureras ett fast pris och denne skall hämta fordonet från uppställningsplatsen inom de dagar som anges på hemsidan. I dagsläget är detta pris 1 900 kr plus moms.

Övriga demonteringsfordon, förutom personbilar, auktioneras ut på vanlig auktion men visas bara för de användare som är godkända för demontering av respektive godskategori.

Yallotrade AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm