YALLOTRADE ARBEjder på at åbne markedet og skabe lønsomhed for alle parter

– forsikringsselskaber, værksteder og ophuggere. Alle som opfylder branchens opstillede kvalitetskrav er velkomne til at være en del af systemet. For at kvalitetssikre tjenesten arbejder vi kun med certificerede brugere.

Yallotrade har eksisteret siden 2006 og er markedsledende i IT systemløsninger til forsikringsselskabers processer, indenfor kontanterstatning af køretøjer.

I vores systemløsninger indgår et antal tjenester som direkte reducerer omkostninger og administration for de pågældende forsikringsselskaber, dermed øges indtjeningen.

Der skabes merværdi for forsikringstageren ved hurtigere sagsbehandling og udbetaling af erstatning – dermed højere kundetilfredshed.

Yallotrade løsningen leverer gennemsigtighed til certificerede og miljøgodkendte ophuggere og værksteder, via adgang til totalskadede og genopbygnings køretøjer.

Vi samarbejder med både små, og de største forsikringsselskaber. Mere end 1000 værksteder og cirka 200 ophuggere i Norden benytter Yallotrade.

I dag har Yallotrade kontorer i Stockholm, København og Køln.

Ring til os så fortæller vi mere!

Kontakt Os

     
Glemt adgangskode      Ansøg om konto