Yallotrade får ny VD.

Yallotrade AB har sedan 2007 etablerat en kvalitetssäkrad och innovativ process genom ett digitalt system för att hjälpa försäkringsbolagen i sin hantering av inlösen- och reparationsärenden. Yallotrade kan erbjuda sina kunder, försäkringsbolagen, systemstöd i hela inlösenhanteringen. Detta med avsevärt förbättrad ekonomi och skadeprocent som följd, samtidigt som man arbetar med att höja kundnöjdhet genom snabbare och enklare hantering och ökad tillgänglighet för försäkringstagaren.

I juli 2013 tillträdde Torsten Östervall som ny VD för Yallotrade och ersatte då Malin Landberg som varit på Yallotrade sedan 2007. Torsten kommer närmast från en roll som M&A konsult och innan dess från Laird Technologies med positioner såsom Produkt- och Försäljningschef, Affärsutvecklare, Patent- och Varumärkesansvarig samt R&D chef.

Malin Landberg fortsätter sitt värv på, det från Yallotrade avknoppade bolaget, Garantibil AB.

Torsten Östervall nytillträdd VD på Yallotrade: “- Det är enormt spännande att komma in i den här branschen, till ett företag där man har bevisat att genom att bygga effektiva och innovativa system och hanteringar kan man leverera positiva effekter till alla berörda. Vi jobbar med försäkringsbolagen som våra huvudkunder, men även de verkstäder, demonterare och bilhandlare som blir en berörd del i systemet har också positiva effekter och tjänar pengar på oss. Dessutom blir livet lättare och enklare även för den enskilde försäkringstagaren genom våra system. All hantering och funktionalitet i systemet ger en positiv miljöpåverkan genom bland annat förenklad återanvändning av begagnade reservdelar.”

För ytterligare frågor kontakta:
Torsten Östervall VD, Yallotrade, 08-410 431 08 torsten.ostervall@yallotrade.com