Yallotrade lanserar Ersättningsbil™, en unik ersättningsmodell för försäkringsbolagen

Yallotrade AB har sedan 2007 etablerat en kvalitetssäkrad och innovativ process genom ett digitalt system för att hjälpa försäkringsbolagen i sin hantering av inlösen- och reparationsärenden. Yallotrade kan erbjuda sina kunder, försäkringsbolagen, systemstöd i hela inlösenhanteringen. Detta med avsevärt förbättrad ekonomi och skadeprocent som följd, samtidigt som man arbetar med att höja kundnöjdhet genom snabbare och enklare hantering och ökad tillgänglighet för försäkringstagaren.

Som en naturlig följd lanserar nu Yallotrade Ersättningsbil™. Den innovativa tjänsten innebär att försäkringstagaren snabbare, enklare och billigare kan ersätta sin inlösta bil.

Inom minuter från det att försäkringstagaren godkänt värderingen på den inlösta bilen kan hon reservera en ny eller begagnad bil, och inom 2 timmar vara ägare av en bättre bil än hon hade innan. Snabbheten är ovärderlig för att kunna lösa vardagens problem så som att handla mat, skjutsa barn, ta sig till jobbet etc.

Försäkringsbolagen får genom Ersättningsbil™, förutom en förbättrad kundupplevelse, även en möjlighet att begränsa försäkringsbedrägerier vilka kostar bolagen stora summor.

Yallotrades befintliga kunder kommer bli först på marknaden med att kunna erbjuda det här unika mervärdet till sina försäkringstagare.

Torsten Östervall VD på Yallotrade är glad åt Ersättningsbil™. ”- Ersättningsbil™ är en unik och innovativ produkt som förenklar för försäkringsbolagens kunder. På samma sätt som för våra övriga tjänster, är det kul att vi kan skapa ytterligare en tjänst som levererar mervärde till alla inblandade i kedjan.”

För ytterligare frågor kontakta:
Torsten Östervall VD, Yallotrade, 08-410 431 08 torsten.ostervall@yallotrade.com