Vardia Försäkring väljer Yallotrade för inlösenhantering

Systemet med inlösenhantering av bilar hjälper till att korta ledtider, öka kundnöjdheten hos försäkringstagaren och förbättra ekonomin hos försäkringsbolaget. Även miljön påverkas positivt genom effektivare hantering av återanvända reservdelar.

Samarbetet med Vardia innefattar systemhantering gällande värderingsverktyg, ersättningsbrev, lösen av kredit- och leasingspärrar samt utbetalning av försäkringsersättning via kontanter alternativt en ersättningsbil. Utöver detta innefattar samarbetet avyttring av inlöst fordon till certifierade köpare i form av verkstäder eller demonterare med efterkontroll på godset.

Vardia Försäkring försäkrar privatpersoner och företag i Sverige. Försäkringarna omfattar bland annat bil, boende, andra fordon samt ett flertal personförsäkringar och branschspecifika företagsförsäkringar. Med kvalificerad rådgivning och hög servicenivå erbjuder Vardia ett skräddarsytt försäkringsskydd till ett bra pris. Företaget sätter en ära i att kunderna inte ska betala för mycket för sina försäkringar. År 2012 blev Vardia utsett till Årets Försäkringsbolag.

”Med Yallotrade får vi ökad intäkt från våra inlösta bilar, en snabbare och enklare ärendehantering samt full transparens. Vi vill alltid erbjuda våra kunder prisvärda försäkringar, därför är Yallotrades system en mycket positiv lösning som både skapar förbättrad ekonomi och nöjdare kunder”, säger Karolin Bernås, Skadechef på Vardia Försäkring.

Torsten Östervall, VD på Yallotrade, är naturligtvis nöjd över samarbetet. ”Vardia är ett spännande försäkringsbolag som har expanderat kraftigt de senaste åren. Genom vårt system kan vi hjälpa dem att ytterligare fortsätta framåt. Vår lösning gynnas dessutom av volym för alla inblandade parter. Varje ny användare som tillkommer ger positiva bieffekter till redan anslutna försäkringsbolag, demonterare, verkstäder och inte minst våra försäkringsbolags kunder. Det ska bli väldigt intressant att jobba med Vardia och deras samarbetspartners.

För ytterligare frågor, kontakta:
Torsten Östervall, VD, Yallotrade, 0768-78 27 94 torsten.ostervall@yallotrade.com
Karolin Bernås, Skadechef, Vardia Försäkring, 070-729 05 54, karolin.bernas@vardia.se