Dina Försäkringar börjar sitt samarbete med Yallotrade, ett samarbete vi ser mycket fram emot

Ur Risk & Försäkringar juni 2014:

» Dina Försäkringar väljer Yallotrade för att automatisera och kvalitetssäkra avyttringen av inlösta fordon via certifierade kanaler.
Samarbetet med Dina Försäkringar innefattar avyttring av inlösta fordon till certifierade köpare i form av de cirka 300 verkstäder och 40 demonterare som är anslutna. Alla fordon hanteras med efterkontroll på godset.
”Samarbetet med Yallotrade leder till en effektivisering av vår hantering av inlösta fordon och en snabbare process tack vare deras nätverk av certifierade köpare. Det betyder att vi får kortare ledtider och mer tid att lägga på det som är viktigast för oss, våra kunder. Samtidigt bidrar också samarbetet till att vi kan fortsätta erbjuda prisvärda försäkringar med ett riktigt bra innehåll.”, säger Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkring AB, i en kommentar.
Torsten Östervall, vd på Yallotrade, är nöjd över samarbetet.
”Att Dina Försäkringar väljer att samarbeta med oss ser jag som ett kvitto på att vårt arbete fungerar och att våra lösningar skapar värde både för försäkringsbolagen, men också deras partners och försäkringstagare. Vi ser fram emot att jobba med Dina som har sina kunder över hela Sverige, samtidigt som de jobbar med lokal anknytning”, säger Östervall.