Unik helhetslösning för inlösen av fordon

som ger en effektivare hantering, högre lönsamhet och nöjdare kunder.

Helhetslösning från krock till avräkning

Hela processen i ett klick


Vi använder Yallotrade
Unik helhetslösning för inlösen av fordon

Nöjdare kunder

Genom vårt digitala gränssnitt får er kund en enklare och snabbare kommunikation med er som försäkringsbolag. Pengar betalas ut inom 24 timmar i genomsnitt. Alla kunder får erbjudande om Ersättningsbil™.

Enkel avyttring

Tjänsten hanterar avyttring vilket inkluderar skapa annonser, daglig marknadsföring till köparna, auktionsförfarande, betalningsflöden samt efterkontroller Vi tillhandahåller ett nätverk av certifierade köpare. Vårt nätverk innehåller köpare för fordon, tung trafik, båtar, motorcyklar, motorredskap, fyrhjulingar och snöskotrar. Vi hanterar alla frågor från köparna kring systemet och godsen. Vi rekryterar nya köpare, ser till att de uppfyller certifiering samt följer upp att alla befintliga köpare fortsätter att vara certifierade. Certifiering och uppföljning görs av en oberoende certifieringsföretag.

Bättre ekonomi

Tjänsten ger er en bättre ekonomi genom kortare hanteringstider per ärende, ökade försäljningsintäkter från inlösta bilar samt att den effektiviserar arbetstiden för hela skadeavdelningen.

Mindre miljöpåverkan

Miljöpåverkan minskar genom att öka användningen av begagnade reservdelar och att de inlösta bilarna transporteras kortare sträckor.

Effektiv ärendehantering

Vi erbjuder ett IT-system med support som hanterar värdering, reglering, kontrakt, ägarbyte, kreditlösen, försäljning samt förenklade betalningsflöden. Systemet ger er en förbättrad uppföljning av inlösenshanteringen och en snabbare och effektivare ärendehantering.

Referenser

 Karolin Bernås, Skadechef Vardia

Med Yallotrade får vi ökad intäkt från våra inlösta bilar, en snabbare och enklare ärendehantering samt full transparens i all hantering. Vi vill alltid erbjuda våra kunder prisvärda försäkringar, därför är Yallotrades system en mycket positiv lösning som både skapar förbättrad ekonomi och nöjdare kunder, och hjälper oss i vår expansion på försäkringsmarknaden.


 Mattias Arreflod, Moderna Försäkringar

Genom vårt samarbete med Yallotrade har vi inom Moderna förädlat kundupplevelsen och fått en högre kundnöjdhet. Samtidigt har vi förbättrat vår totalkostnadsprocent vilket möjliggjort produkter med ett högre kundvärde än vad våra konkurrenter kan erbjuda.
Tillsammans med Yallotrade ser vi fram emot ytterligare förbättringar och fler innovativa lösningar för våra försäkringstagare”


Kontakta oss