Era kunder uppskattar att ni använder vår helhetslösning för inlösenprocessen.

Kundnöjdhet

kundnöjdhetwpblå

Kundprocess

 

 1. Skada → Inlösensbeslut → Värdering
 2. Ersättningsbrev → Accept → Kreditlösen
 3. Ersättningsbil → Utbetalning

Miljön uppskattar att ni använder vår helhetslösning för avyttringsprocessen.

Yallotrades miljöprogram vill underlätta för anslutna företag att minska miljöbelastningen genom

Miljömässighet by design
Innovativa idéer som stöds av teknisk utveckling för att underlätta miljömässiga val i såväl liten som stor skala
Mätbarhet
Att med hjälp av mätpunkter och statistik tydligt visa på effekten av arbetet för att öka incitamentet hos användaren
Ökad kunskap
Forskningsprojekt och ständigt kunskapsinhämtande för att alltid ligga i linje med de senaste rönen

Er affär gynnas av att ni använder vår helhetslösning för fordonsinlösen.

 • Enkel avyttring
 • Yallotrade skapar annonser, sköter marknadsföringen till köparna, håller auktioner, tar hand om betalningsflöden och utför efterkontroller.
  Vi tillhandahåller ett nätverk av certifierade köpare av personbilar, tung trafik, båtar, motorcyklar, motorredskap, fyrhjulingar och snöskotrar. Certifiering och efterkontroller utförs av oberoende tredjeparts kontrollorgan.

 • Marknadsmässiga priser
 • En marknadsplats byggd på öppenhet och kompetens ökar tillvaratagandet av hela och delar av fordon, ger marknadsmässiga priser och möjliggör för både stora och små aktörer med kompetens att delta i marknaden.

 • Höjd isättningsgrad
 • Genom oss kan ni tillgodose behovet av reservdelar till de personbilar som inte går till inlösen. Det påverkar både ekonomi och miljöarbetet positivt.

 • Bättre ekonomi
 • Tjänsten ger er en bättre ekonomi genom avsevärt förkortade hanteringstider, ökade försäljningsintäkter från inlösta bilar, samt effektivare arbetstid för hela skadeavdelningen.

 • Kundnöjdhet
 • Starkt kundfokus med väsentligt snabbare och smidigare hantering, och möjlighet till fullt digital interaktion för försäkringstagaren skapar kundnöjdhet.

 • Statistisk uppföljning
 • Tillgång till statistik på allt från handläggningstider, svarstider och försäljningspriser till minskad miljöpåverkan

Jag har en fråga.

Yallotrade Kundtjänst One-stop shopEra kunder uppskattar att ni använder vår helhetslösning med kundtjänst.

För försäkringsbolag som vill outsourca den del av kundtjänsten som är kopplad till inlösenprocessen finns tjänsten Yallotrade Kundtjänst.

 • Tekniker – utför professionell värdering, ger second opinion och hanterar klagomål.
 • Kundservice – kontorstid via telefon, epost och brev.
 • Ärendehantering – fullskalig med bevakning, komplettering och färdigställande.

Jag har en fråga.

Referenser

 Karolin Bernås, Skadechef Gjensidige

Med Yallotrade får vi ökad intäkt från våra inlösta bilar, en snabbare och enklare ärendehantering samt full transparens i all hantering. Vi vill alltid erbjuda våra kunder prisvärda försäkringar, därför är Yallotrades system en mycket positiv lösning som både skapar förbättrad ekonomi och nöjdare kunder, och hjälper oss i vår expansion på försäkringsmarknaden.


 Mattias Arreflod, Moderna Försäkringar

Genom vårt samarbete med Yallotrade har vi inom Moderna förädlat kundupplevelsen och fått en högre kundnöjdhet. Samtidigt har vi förbättrat vår totalkostnadsprocent vilket möjliggjort produkter med ett högre kundvärde än vad våra konkurrenter kan erbjuda.
Tillsammans med Yallotrade ser vi fram emot ytterligare förbättringar och fler innovativa lösningar för våra försäkringstagare.


Anslutna försäkringsbolag arbetar aktivt för att minska fordonens negativa påverkan på klimatet.
Vi gör det tillsammans.
Kontakta oss