Kvalitets- och miljöpolicy

Yallotrade levererar innovativa IT-tjänster för försäkringsbolagen. Kvaliteten på våra tjänster skall vara en bidragande orsak till att kunderna vill jobba med Yallotrade.

Yallotrade åtar sig att skydda miljön och uppfylla bindande krav samt att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå en bättre miljöprestanda.

Vi skall jobba strukturerat enligt definierade metoder och säkerställa att inga ärenden tappas bort.

Yallotrade ska ständigt verka för att förbättra våra tjänster och deras miljöprestanda genom att digitalisera och effektivisera våra och våra kunders processer. Vid upphandling och utvärdering av leverantörer och partners ska hänsyn tas till deras miljöprestanda.

När nya affärer skall driftsättas måste de ha verifierats så att leveransen till kund möter eller överträffar kundens förväntan.

Yallotrade ansvarar för möjligheten vi har att påverka miljön och därmed bidra till en hållbar utveckling. I samband med utveckling av tjänster och nya affärer tas hänsyn tas till dess miljöpåverkan.