UNIK HELHETSLøSNING FoR INnløsning av kjøretøy

som gir en mer effektiv håndtering, høyere lønnsomhet og mer fornøyde kunder.

HELHETSLøsning FRa Kræsj TIL AVRegning

Hele prosessen i et klikk


vi bruker yallotrade

Unik helhetsløsning for innløsning av kjøretøy

Mer fornøyde kunder

Gjennom vårt digitale grensesnitt får deres kunde en enklere og hurtigere kommunikasjon med dere som forsikringsselskap. Penger utbetales innen 24 timer i gjennomsnitt. Alle kunder får tilbud om erstattningsbil™.

Enkel avhending

Tjenesten håndterer avhending hvilket inkluderer å lage annonser,daglig markedsføring til kjøperne, auksjons behandling, betalingsoverføringer, samt etterkontroller.Vi forsyner et nettverk av sertifiserte kjøpere. Vårt nettverk inneholder kjøpere for kjøretøy,tung transport, båter, motorsykler, motorredskap, firehjulinger og snøskutere. Vi håndterer alle spørsmål fra kjøperne angående systemet og godset. Vi rekrutterer nye kjøpere, ser til at de oppfyller sertifisering,samt følger opp at alle eksisterende kjøpere fortsetter å være sertifisert. Sertifisering og oppfølging gjøres av et uavhengig sertifiseringsselskap.

Bedre økonomi

Tjenesten gir en bedre økonomi gjennom kortere håndteringstider per sak, økede salgsinntekter fra innløste biler, samt at den effektiviserer arbeidstiden for hele skadeavdelingen.<

Mindre forurensning

Forurensningen minker gjennom å øke bruken av brukte reservedeler og ved at de innløste bilene transporteres kortere strekninger.

Effektiv saksbehandling

Vi tilbyr et IT-system med support som håndterer verdivurdering, regulering, kontrakt, eierskifte, kredittvurdering, salg, samt forenklede betalingsoverføringerer. Systemet gir en forbedret oppfølgning av innløsningshåndteringen og en hurtigere og mer effektiv saksbehandling.

Referanser

 Karolin Bernås, Skadesjef Vardia

Med Yallotrade får vi økt inntekt fra våre innløste biler, en hurtigere og enklere saksbehandling, samt full gjennomsynlighet i all håndtering. Vi vil alltid tilby våre kunder prisdyktige forsikringer, derfor er Yallotrades system en veldig positiv løsning som både skaper forbedret økonomi og mer fornøyde kunder, og hjelper oss i vår ekspansjon i forsikringsmarkedet.


 Mattias Arreflod, Moderna Försäkringar

Gjennom vårt samarbeide med Yallotrade har vi innen Moderna foredlet kundeopplevelsen og fått en høyere kundefornøydhet. Samtidig har vi forbedret vår totalkostnadsprosent som har muliggjort produkter med en høyere kundeverdi enn hva våre konkurrenter kan tilby.
Sammen med Yallotrade ser vi frem til ytterligere forbedringer og flere innovative løsninger for våre forsikringskunder.


Kontakt oss

     
Glemmt passordet      søke for en konto