YALLOTRADE jobber for å åpne opp markedet og skape lønnsomhet for alle parter

– forsikringsselskap, verksteder og demonterere. Alle som oppfyller bransjens listede kvalitetskrav er velkomne til å være en del av systemet. For å kvalitetssikre tjenesten jobber vi bare med sertifiserte brukere og gjennomfører etterkontroller på alt gods.

Yallotrade AB har vært virksom siden  2006, og er markedsledende innen systemløsninger og tjenester for forsikringsselskapenes innløsningsprosesser.

I Yallotrades systemløsninger inngår et antall tjenester som umiddelbart minsker kostnader og administrasjon for respektive forsikringsselskap, øker inntekter, samt skaper mer verdi til forsikringskunden.

Tjenesten kommer miljøet til gode gjennom reduserte transporter, økt gjenbruk av eksisterende deler og økt reparasjonsgrad.

Yallotrades løsning innebærer, for verksteder og demonterere, en økt tilgang til innløste kjøretøy og mulighet for å gi anbud på reservedeler.

I dag er 10 forsikringsselskap, mer enn 300 verksteder og circa 50 demonterere over hele Sverige tilknytted tjenesten.

Ring oss så forteller vi mer!

Kontakt Oss

     
Glemmt passordet      søke for en konto