Her kan du kjøpe alle typer kjøretøy

biler, yrkestrafikk, snøskutere, båt og motorsykkel

Pågående Auksjoner
Her kan du kjøpe alle typer kjøretøy

Kjøpe kjøretøy fra tilknyttede forsikringsselskap

Via Yallotrade.com får du mulighet til å kjøpe innløste kjøretøy fra tilknyttede forsikringsselskap. Siden håndterer i dag ca 8000 kjøretøy på årsbasis. Kjøretøyene lastes opp på auksjon der kun kontrollerte og godkjente kjøpere får delta. Ingen tilknyttning eller årsavgifter tas ut.
Her følger de formelle kravene for kjøp av personbiler:

 1. Tillgang til reparasjonsanvisninger fra  generalagenten.
 2. Tilgang til spesialverktøy angitt av bilprodusenten (egne eller innleide).
 3. Relevant utdannelse for de reparasjoner som skal utføres.
 4. Verkstedet er alltid ansvarlig for at reparasjonene utføres fagmannsmessig i henhold til bilprodusentens anvisninger og krav.
 5. Dokumentert kvalitetssystem.
 6. Firmaet skal ha F-skatteseddel, samt være aktivt i momsregistret. Firmaet skal ikke ha gjentatte betalingsanmerkninger eller ha ubetalt skatt.
 7. Før  bilen får tilbys til salg, skal bilen gjennomgå en etterkontroll av anvist tredjepart.

Her følger de formelle kravene for kjøp av øvrige  godstyper:
(yrkestrafikk, motorsykler, snøskutere, båter)

 1. Det skal fremgå i virksomhetsbeskrivelsen registert hos brønnøysundsregisteret at firmaet bedriver reparasjon av relevant godstype.
 2. Firmaet skal ha F-skatteseddel, samt være aktivt i momsregisteret. Firmaet skal ikke ha gjentatte betalingsanmerkninger eller ubetalte skatter.

Här följer de formella kraven för köp av övriga godstyper:
(yrkestrafik, motorcyklar, snöskotrar, båtar)

 1. Det ska framgå i verksamhetsbeskrivningen registrerad hos bolagsverket att bolaget bedriver reparation av relevant godstyp.
 2. Bolaget ska ha F-skattsedel samt vara aktivt i momsregistret. Bolaget ska inte ha upprepade betalningsanmärkningar eller ha obetalda skatter.

Kjøpe brukte deler til forsikringsselskapets reparasjoner

Om du som verksted skal reparere en skade for et av de forsikringsselskap som er tilknyttet oss, presenterer du anbud på brukte deler du behøver for å reparere skaden.
Det er hurtig og enkelt. Du behøver ikke selv bruke tid på å søke etter delene, eller be noen demonterer å gjøre det. Anbudene presenteres her i samband med at du får beskjed fra forsikringsselskapet at skaden skal repareres.

Kontakt Oss

     
Glemmt passordet      søke for en konto