Yallotrade arbetar för att öppna upp marknaden och skapa lönsamhet för alla parter

– försäkringsbolag, verkstäder och demonterare. Alla som uppfyller branschens uppställda kvalitetskrav är välkomna att vara en del av systemet. För att kvalitetssäkra tjänsten jobbar vi bara med certifierade användare och genomför efterkontroller på alla gods.

Yallotrade AB har varit verksamt sedan 2006 och är marknadsledande inom systemlösningar för försäkringsbolagens inlösenprocesser.
I dagsläget är ett 20-tal försäkringsbolag i Sverige, Danmark och Tyskland anslutna till tjänsten.
Bara i Sverige är sedan mer än 300 verkstäder, cirka 50 demonterare och ett antal bilhandlare aktiva användare.
Yallotrade är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierade enligt ISO 9001:2015, 14001:2015, och 27001:2013.

I våra systemlösningar ingår ett antal tjänster som direkt minskar kostnader och administration för försäkringsbolag. Samtidigt ökar försäkringsbolagens intäkter och ett mervärde för försäkringstagaren skapas. Tjänsten gynnar också miljön genom minskade transporter, ökad återanvändning av befintliga delar och en ökad reparationsgrad.

Yallotrades lösning innebär, för verkstäder och demonterare, en ökad tillgång till inlösta fordon och möjlighet att ge offerter på reservdelar. Bilhandlare får tillgång till en marknadsföringskanal som vänder sig direkt till bilförare i behov av en ny bil.

Ring oss så berättar vi mer!

Kontakta Oss