25 oktober 2018

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I YALLOTRADE AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen för Yallotrade Aktiebolag (publ), org.nr 556696-7013 (”Bolaget”), har idag kallat till extra bolagsstämma den 20 november 2018 kl. 16 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm. Kallelsen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida www.yallotrade.com. För deltagande ska aktieägare vara införd i aktieboken den 20 november.