Dagliga auktioner med inlösta fordon

Via Yallotrade.com får du möjlighet att köpa inlösta fordon från anslutna försäkringsbolag. Sajten hanterar idag c:a 20.000 fordon på årsbasis. Fordonen läggs upp på auktion där endast kontrollerade och godkända köpare får delta. Inga anslutnings- eller årsavgifter tas ut.

Här följer de formella kraven för köp av personbilar:
(Mer detaljerad information finns här).

  1. Tillgång till reparationsanvisningar från generalagenten.
  2. Tillgång till specialverktyg anvisade av biltillverkaren (egna eller inhyrda).
  3. Relevant utbildning för de reparationer som skall utföras.
  4. Verkstaden är alltid ansvarig för att reparationerna utförs fackmannamässigt enligt biltillverkarens anvisningar och krav.
  5. Dokumenterat kvalitetssystem.
  6. Bolaget ska vara ett aktiebolag, ha F-skattsedel samt vara aktivt i momsregistret. Bolaget ska ha en omsättning på minst 1 miljon, inte ha upprepade betalningsanmärkningar och inte ha obetalda skatter.
  7. Innan bilen får erbjudas till försäljning skall bilen genomgå en efterkontroll av anvisad tredje part.

Efterkontroll

Inför efterkontrollen ska man frilägga strukturella ytor för inspektion. (T ex bakskärmen, och för kontroll av
rambalkar fram ska hasplåt/plasten monteras bort).
Dessutom ska man kunna visa:
• Kvitto på reservdelar
Kvitton på inköpta reservdelar ska vara utställda av företag (bildemontering, reservdelsåterförsäljare)
• Borttagning av logotyper
• Borttagning av logotyper och dekaler med koppling till tidigare ägare måste utföras.
• Fotodokumentation av processen
Fotodokumentation av underarbete – bild efter kapning, bild efter svetsning, bild efter rostskydd – ska utföras vid strukturskador i tröskellådor, A, B, C, D stolpar, rambalkar, takbyten.
• Utskrivna protokoll
från rikt-/mätbänk och hjulinställning.

Här följer de formella kraven för köp av övriga godstyper:
(yrkestrafik, motorcyklar, snöskotrar, båtar)

 1. Det ska framgå i verksamhetsbeskrivningen registrerad hos bolagsverket att bolaget bedriver reparation av relevant godstyp.
 2. Bolaget ska vara ett aktiebolag, ha F-skattsedel samt vara aktivt i momsregistret. Bolaget ska ha en omsättning på minst 1 miljon, inte ha upprepade betalningsanmärkningar och inte ha obetalda skatter.
 3. Innan fordonet får erbjudas till försäljning skall fordonet genomgå en efterkontroll av anvisad tredje part. (Gäller ej båtar).

Köpa begagnade delar till försäkringsbolagens reparationer

Om du som verkstad ska reparera en skada för ett av de försäkringsbolag som är anslutna till oss presenteras du offerter på begagnade delar du behöver för att reparera skadan.

Det är snabbt och enkelt. Du behöver inte själv lägga tid på att söka efter delarna, eller be någon demontering att göra det. Offerterna presenteras här i samband med att du får besked från försäkringsbolaget att skadan ska repareras.

Kontakta Oss